Destinationsudvikling

- Destination Sydvestjylland på vej

Der er igangsat en proces, der skal være med til at sikre en egentlig destinationsudvikling på tværs af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner.

Allerede i dag findes stærke brands, som Ribe, Fanø, Rømø og Blåvand, der er kendte størrelser i turisternes billede af området.

Kommunerne og turisterhvervet ønsker at bygge videre på disse brands, og vil i fællesskab udvikle nye tilbud til konkrete målgrupper, herunder vil man satse langt mere på helårsturisme og derved udvide sæsonen og sikre spændende jobs i erhvervet hele året rundt.

Læs om Vadehavsprojektet (2009-12), udviklingsideer og strategi for Destination Sydvestjylland (2012-15), Sydvestjyske Smagsoplevelser og Panoramaruterne i folderne her på siden.

PC visning