Tøndermarsken

Det fantastiske naturområde er del af Verdensarv Vadehavet og byder på et væld af muligheder.

Et fantastisk fugleliv, en nærhed til den lokale kultur og glimrende infrastruktur for at komme omkring i 'vildnisset' - uden at forstyrre dyrelivet

Besøg Højer og Møgeltønder - med Schackenborg Slot - og få en smag af lokal kultur og liv.

Ved Vidåslusen kan man både have blik på markslandet og Vadehavet og befinde sig lige midt i verdensarven.

Vidåslusen

Vidåslusen er et godt udgangspunkt for en gåtur ved Det fremskudte Dige eller langs Vidåen.

Vidåslusen er en afvandingssluse. Slusens formål er at tillade vandets gennemstrømning i én retning og forhindre vandbevægelse i den modsatte retning.

Det er Vidåslusen, der afvander Vidåen. Det vil sige, at slusen sørger for, at vand fra Vidåen kan løbe ud i Vadehavet, mens den forhindrer vand fra Vadehavet i at løbe ind i Vidåen, Det sker ved hjælp af sluseporte, der åbner og lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Det sker både ved det daglige højvande og ved stormfloder i forbindelse med kraftigt blæsevejr.

På blæsende dage kan det være næsten umuligt at stå oprejst på diget ved Vidåslusen, mens der på klare dage er en fantastisk udsigt.

Ved Vidåslusen kommer du som besøgende helt tæt på naturen, her er det muligt at se både fugle og de får, der afgræsser digerne.

Marskstien

Marskstien er en 54 km lang vandresti, som bringer dig gennem Danmarks største marskområde Tøndermarsken.

Her møder du et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv med og mod vandet. Dette levende kulturlandskab rummer også et enestående fugleliv med områder af særlig international værdi.

Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv. På kanten af marsken går du gennem en række særegne byer. Tønder, Møgeltønder og Højer er placeret på den såkaldte geestrand.


En lidt højere liggende jord, hvor mennesker kunne bo i sikkerhed for vandet. Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark. På din vej vil du opleve den helt særlige marsk - en lavtliggende jord, der oprindeligt blev oversvømmet af havet. Det resulterede i, at havvandets lerpartikler bundfældede sig og opbyggede marskens frugtbare lerjord. I dag holdes havet og åvandet ude ved hjælp af diger.

 Se Marskstiens rute i folderen herunder. Download folderen som pdf via pilen i øverste venstre hjørne af vinduet herunder.