Vadehavet

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig global betydning som rasteplads for millioner af trækfugle

Der findes mange muligheder for at komme helt tæt på Vadehavet. Tag på østerssafari, sælsafari eller vadehavsvandring.

Vadehavet er også hjemsted for naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen i lyset af den nedgående sol

Find meget mere information på Nationalpark Vadehavets hjemmeside - klik her.

Sort Sol

Sort Sol opstår, når flokke af stære glider sammen med andre for at overnatte i Vadehavets rørskove. De store sværme kan often formørke den nedgående sol og danse henover aftenhimmelen - heraf navnet Sort Sol.

Sort Sol forbindes oftest med efteråret, men kan også opleves fra midten af marts til midten af april, når stærene også besøger marsken for at samle kræfter til ynglesæsonen. Stærene yngler ikke kun i Danmark, men trækker også til landene omkring Østersøen samt Norge for at formere sig.

Ynglesæsonen strækker sig indtil august, hvor efter stærene igen vender tilbage til vadehavsområdet for at fede sig op til vinteren.

Sæsonen med Sort Sol i efteråret strækker sig over mere end to måneder, typisk fra slutningen af august til og med oktober. Herefter trækker størstedelen af stærene til Holland, Frankrig og Storbritannien, hvor de overvintrer.

Stærene vælger vadehavsområdet som opfedningslokalitet, fordi der her er store områder med græsmarker, hvor der går kvæg. Markerne er nemlig ideelle levesteder for larver af blandt andet gåsebiller og stankelben, der hører til stærenes foretrukne føde. 

Sort Sol er et utroligt smuk naturfænomen, og besøger man Sydvestjylland på rette tidspunkt bør man opsøge og opleve fænomenet.

Sort Sol - Arrangementskalender

Vilde Vadehavsøsters

Fra september til april kan man i Vadehavet tage på guidede østersture. Det er en helt unik oplevelse.

Man vandrer ud over vaden ved ebbe og føler sig som en med den uendelige natur. Østersbankerne er fulde af store friske østers, som kan nydes på stedet eller samles sammen til et festmåltid på land.

Det kræver en smule fysik, for nogle steder er østersbankerne et stykke fra land.

Ved Vadehavscentret varer østersturene 4-5 timer, mens de omkring Rømø gerne varer 2-3 timer.

Husk passende påklædning og de lange gummistøvler (som ofte kan lejes ved guiderne).

Find kommende arrangementer. Klik her.

Sæler

Det fantastiske Vadehav gør, at Sydvestjylland er hjemsted til en stor mængde sæler.

For sælerne er området ikke bare et stort spisekammer, men også et trygt sted, hvor de kan samle kræfter og bringe unger sikkert til verden.

 

Her kan du opleve sæler

I Vadehavet er det helt naturligt at opleve sæler.

Hvis man vil helt tæt på sælerne, så anbefales et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Her findes sælariet, hvor sælerne boltrer sig lige på den anden side af de store vinduer, og 2 daglige fodringer bringer sælerne endnu tættere på.

Ude i det fri kan man også opleve sælerne, dog på lidt længere afstand. Her anbefales kikkert, så man kan observere sælerne uden at forstyrre deres naturlige trivsel.

I Sydvestjylland findes en række udbydere af sælsafarier. Guiderne ved lige, hvor de bedste steder findes og hvor sælerne samler sig.

Find en kalender over kommende sælsafarier klik her.