Tøndermarsken

Marskens hovedstad Tønder ligger på den sydlige spids af en lav banke 1-2 meter under havets overflad og er på 3 sider omgivet af koge. Marsk er en betegnelse for lave, lerede kyststrækninger, dannet ved aflejring af slam, der skylles med af tidevandet og bindes af plantevæksten.

Tøndermarsken har et utroligt rigt fugleliv og der er gode muligheder for at deltage på guidede ture.